Studere i utlandet

Det har blitt veldig populært å studere i utlandet – vi hjelper deg velge de riktige studiene for den beste opplevelsen.

Frister utlandet?

Lyst til å studere i utlandet? Dette er noe av det du bør vite

Studere i Irland

Hvorfor studere i utlandet?

Det finnes mange gode grunner til å studere i utlandet. Det å kunne vise til at du har hatt utenlandsstudier kan blant annet telle positivt inn når du søker jobb, og kan styrke CV-en. Studier utenlands viser potensielle arbeidsgivere at du er både engasjert og utforskende.

Når du studerer i utlandet vil du også kunne bli kjent med nye språk, kulturer og mennesker, noe mange synes er givende. Ønsker du for eksempel å lære et nytt språk flytende, kan utvekslingsstudier være midt i blinken.

Hvem har mulighet for å studere i utlandet?

Utvekslingsstudier kan i prinsippet passe for hvem som helst. Både ungdommer og voksne kan finne glede i utenlandsstudier. Ulike utvekslingsorganisasjoner har ofte tilrettelagt ulike utvekslingsprogrammer for ulike aldersgrupper.

Det er imidlertid visse begrensninger for hvem som kan få økonomisk støtte til utenlandsstudier fra Lånekassen. Du må blant annet kunne vise til generell studiekompetanse, og i tillegg være norsk statsborger.

Hvor lenge varer utenlandsstudiene?

Varighet på studier i utlandet kan variere mye. Du kan velge å studere i utlandet i alt fra et par uker til et helt år. Det er til og med mulig å utnytte sommerferien til å øke kompetansen sin gjennom utenlandsstudier.

Det kan være nyttig å prate med en veileder dersom du er usikker på hvor lenge du bør studere i utlandet. Du kan da enklere finne ut hva slags studielengde som passer deg og dine forutsetninger best.

Noen ønsker å ta et helt årsstudium i utlandet, mens for andre er «study abroad» med kurs som varer i ett eller to semester en bedre løsning.

  • Uker
  • Måneder (f.eks. et semester)
  • År (årsstudium)
Studere i Storbritannia
Studere i Kina

Hva kan man studere i utlandet?

Det finnes utallige muligheter for deg som ønsker å studere i utlandet. Noen ønsker å ta studieforberedende før de skal ta høyere utdanning, mens andre vil lære mer om språk gjennom språkreiser.

La oss se litt nærmere på hva du kan studere i utlandet på ulike nivåer. Her finnes det mange muligheter.

Videregående opplæring

Det er mulig å ta enten deler av eller hele utdanningsløpet på videregående skole i utlandet. I nordiske land som Sverige, Finland, Island og Danmark har du mulighet til å studere. Her har du rett på videregående skolegang på lik linje som nasjonenes egen befolkning.

Det er også en rekke videregående skoler i Norge som har etablert utvekslingsavtaler med utenlandske skoler. Da kan du ofte få mulighet til å ta utveksling under VG2, noe som også kan støttes gjennom Lånekassen.

Høyere utdanning

Du kan også ta høyere utdanning på høgskole eller universitet i utlandet. Her velger mange å ta hele utdanningsløpet i utlandet, men du kan også dra på utveksling kun et semester eller lignende via studiestedet ditt i Norge.

Enten du skal ta en doktor-, master- eller bachelorgrad, er det mulig å gjennomføre studiene i utlandet.

Du kan også ta studieforberedende i utlandet, som ex.phil og ex.fac, for eksempel på Bali eller andre eksotiske steder. Da kan du samle studiepoeng og lære mye, før du tar fatt på et fullverdig studie.

Hvor kan du studere?

Du kan utforske mange spennende land dersom du ønsker å studere i utlandet. Nøyaktig hvor du kan ha utvekslingsperioden din vil naturligvis kunne begrenses noe av studieretning og lignende.

Det er imidlertid enkelte land som er spesielt populære blant dem som skal studere i utlandet. Her er noen av landene hvor norske utvekslingsorganisasjoner har utvekslingsavtaler:

Hva er kostnadene for å studere i utlandet?

Det kan koste mye å studere i utlandet. Nøyaktig pris kan imidlertid variere mye, og vil kunne avhenge av både studievarighet, lokalitet og personlige vaner. Skal du for eksempel studere i Australia, koster dette i snitt rundt 270 000 kroner per år.

Tilsvarende pris for studier i land som Storbritannia er på 225 000 kroner omtrent. Beløpene vi oppgir her skal omfatte både levekostnader og skoleutgifter.

Siden det koster nokså mye å studere i utlandet, vil de fleste søke om finansiell støtte gjennom Lånekassen. Her får nærmere 25 000 studenter støtte hvert år. Samtidig kan man få økonomisk støtte gjennom statlige stipender eller egne skolebaserte stipender.

Merk at for 2022 og 2023 så har kostnadene for en del populære universiteter økt en god del fra tidligere år. Dette skyldes blant annet inflasjon. Lånekassen i Norge forventes også å justere opp renten på studielån de neste årene.

Studere i Storbritannia

Hvordan fungerer det å studere i utlandet?

Før du velger å studere i utlandet, er det greit å tenke gjennom visse ting. Har du for eksempel mulighet for å få finansiell støtte, eller må du dekke mye av kostnadene selv?

Vi skal her se nærmere på hvordan det fungerer å studere i utlandet, rent praktisk.

Finansiering av studier hos Lånekassen

Dersom du vil søke om finansiell støtte gjennom Lånekassen, må du blant annet vise til at studiene er på fulltid. Husk også på at studiestedet må være godkjent og på faglig nivå med tilsvarende norske utdannelser, dersom du skal kunne få støtte hos Lånekassen.

Om du består alle eksamener og kurs, kan du få omgjort 40 % av studielånet til stipend etter endt utdanningsløp. Du kan også få lån til skolepenger. Dette lånet ligger på omkring 140 000 kroner per studieår.

Det finnes også tilleggsstipender som kan fås hos Lånekassen, men disse gjelder kun for spesielt utvalgte utdanningssteder. Du kan også søke om reisetilskudd, og dette kan brukes til å dekke reisekostnaden tur/retur til studiestedet.

Du kan lese mer om dette spesifikt her: https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/utland/utveksling-til-et-universitet-eller-en-hoyskole/

Visum og vaksiner

Det er også viktig å sjekke hvorvidt du trenger å søke om visum før eventuell innreise til et land. Dette er noe du i mange tilfeller kan få hjelp til gjennom utvekslingsorganisasjoner.

Det kan også være aktuelt med vaksinasjon før avreise. Dette er særlig aktuelt om du skal studere i Afrika eller Asia.

Husk viktige frister under søknadsprosessen

Dersom du drømmer om å studere i utlandet, kan det lønne seg å legge inn varsler eller notater på mobilen slik at du ikke glemmer viktige frister.

Du bør blant annet huske på fristen for å søke om støtte hos Lånekassen, men også frister for å søke om skoleplass hos utenlandske studiesteder.

Forsikring

Dersom du skal studere i utlandet er det særlig viktig med en god reiseforsikring, siden oppholdet er nokså langvarig. Forsikringen bør blant annet dekke tapt bagasje, tyveri, ulykker og lignende.

Med forsikringer kan du føle deg litt tryggere under oppholdet. Husk at du ofte kan få gode råd til valg av reiseforsikring av de som formidler utvekslingsreisen.

Innkvartering når du skal studere i utlandet

Når du skal studere i utlandet må du også ha et sted å bo. Her finnes det som regel flere valgmuligheter. Noen velger å bo hos en vertsfamilie. Da bor du hos en «vanlig» familie i det aktuelle landet, og kan slik få et verdifullt innblikk i en annen kultur.

Du kan eventuelt velge å bo sammen med andre studenter i et eget studenthjem. Det kan være en fin løsning dersom du vil bo med andre personer i samme situasjon som deg selv. Her kan du stifte mange hyggelige bekjentskaper.

Reisemetode til og fra studiedestinasjon

Du må også tenke over hva slags reisemetode som er mest gunstig når du skal studere i utlandet. Reisen er imidlertid ofte arrangert av utvekslingsorganisasjonen, slik at du slipper å planlegge dette selv.

Blant de mest vanlige reisemetodene finner vi fly, men også buss, tog eller båt kan være aktuelt.